Promotie Selma

Op 13 december 2013 promoveerde Selma op  het onderwerp: Hersenschade bij baby’s door hartafwijking

Baby’s met een aangeboren hartafwijking hebben een risico op hersenschade. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Selma Algra. Vooral pasgeboren met meer ingewikkelde hartafwijkingen hebben een verhoogd risico, onder anderen in het geval er een operatie aan de aortaboog (grote lichaamsslagader) moet plaatsvinden. Het functioneren van de hersenen moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. De operatie, en de zorg eromheen, moeten blijvend onderzocht worden om in de toekomst het risico op hersenschade bij deze kwetsbare kinderen te verkleinen. In dit onderzoek zijn hersenscans (MRI’s) gemaakt voor, en na de open-hartoperatie van pasgeborenen met een aortaboogobstructie. Deze scans hebben aangetoond dat de helft van de baby’s al voor de operatie kleine hersenafwijkingen op de scan hadden. Op de scan die in de week na de operatie is gemaakt, werd in 75% van de gevallen nieuwe hersenafwijkingen gezien. Binnen de groep is ook gekeken naar een eventueel effect van twee verschillende hart-long machines op hersenschade tijdens een operatie aan de aortaboog. Er is geen verschil aangetoond in het aantal kinderen met nieuwe afwijkingen na de operatie. Wel wordt de ontwikkeling van deze kinderen op dit moment blijvend gevolgd om te kijken naar effecten op hun lange termijn functioneren.
(Bron: www.uu.nl)
Struik fotografie had het voorrecht deze bijzonder dag in het leven Selma vast te leggen.

UA-46594457-1